שיטת התיקון

אנו עומדים כיום בפתחו של שינוי מהותי שלא היה כמותו בהיסטוריה האנושית – עלייה לדרגה הבאה של קיומנו הרוחני, במימד חדש, שלם ונצחי.

המעבר אל הרמה הנעלה הזו עלול להתרחש כתהליך מלא ייסורים, שיאלץ אותנו בעל כורחנו להתאים עצמנו לרוח השינוי. אך יש גם דרך אחרת בה יכול השינוי להתחולל, היא דרך האור, דרך התיקון.

בדרך הזאת אנחנו בעצמנו רוצים לפתח את המודעות שלנו ולהתעורר מבחינה רוחנית.

עומדות בפנינו שתי ברירות. אפשר לחכות למכות שיאלצו אותנו בעל כורחנו לגלות את הקשר הפנימי שבינינו, ואפשר להקדים תרופה למכה ולהתקדם מרצוננו החופשי לבניית קשר הדדי חיובי, לגילוי כוח האהבה. הבחירה היא בידינו.

דרך התיקון כוללת שיטות מיוחדות שבאמצעותן אנחנו לומדים כיצד להתחבר בינינו, מעל כל הפילוגים וההתנגשויות שגורם האגו.

על ידי תיקון היחסים בינינו אנחנו מעוררים כוח נסתר הטמון בטבע, כוח של חיבור ואהבה שביכולתו לרפא הכול.

תופעות הטבע באות לידי ביטוי בניגודים, יום ולילה, חום וקור, רעב ושובע וכן הלאה. כך גם בעולם הרוחני.

בכדי לעלות על דרך האור, תחילה יש לגלות ולהכיר את החושך. החושך הרוחני נובע מהאגואיזם הטבוע בנו, שמקלקל ללא הרף את היחסים בינינו והורס כל חלקה טובה. מאז שכבה האור ונפלנו לגלות הרוחנית, השתלט האגו על הרצונות שלנו והם משמשים לניצול הזולת לטובתנו.

מהות התיקון היא להמיר את הרצונות האגואיסטיים, המכוונים רק לטובתנו האישית, לרצונות המכוונים לטובת הזולת.

כל היפוך כזה נקרא "מצווה", בשפת הקבלה. מאחר שהחושך הרוחני הוא הטבע האגואיסטי של האדם, החושב רק על טובת עצמו, תפקידה של שיטת התיקון היא לפתח בנו את היכולת להתחבר אל האחר, לחשוב על טובת הזולת.

חכמה עתיקת יומין זו מלמדת כיצד לאהוב באמת, והמפתח לדלת הקסמים שתעביר אותנו לחיים חדשים ומופלאים הוא "ואהבת לרעך כמוך".

מהותה של אהבת אמת היא להעניק לזולת, לעזור ולהשפיע לו כל טוב, בדיוק כפי שאנו רוצים שיתייחסו אלינו. אם הייתה בנו אהבה שכזאת, הרוצה רק להיטיב לאחרים, היינו מרגישים הנאה עצומה ובלתי מוגבלת. תיקון הלב מגלה לנו את האוצר הגדול שנמצא ב"אולם החשוך".

אנחנו נמצאים בעולם מופלא, מלא באור ואהבה, אך כל עוד אנו שבויים בתכונות האגואיסטיות שלנו אי אפשר להשיג אותו.

דומה הדבר לתולעת שחיה בתוך צנון. היא חושבת שכל העולם חשוך ומר כמו הצנון בו היא חיה. אבל אם נצא מתוך עצמנו ונחליף את כיוון המבט, מפנימה החוצה, נוכל לשבור את קליפת הצנון הזה ולהרגיש מציאות אחרת לגמרי.

אור גדול יידלק בחיינו ושפע אינסופי יתחיל לזרום דרכנו כלפי כולם.

כאשר נזכה להגיע לדרגה נעלה זו ונלמד לאהוב איש את רעהו, נוכל לשוב ולהתאחד כנשמה אחת כפי שהיינו במקור, ולהתמזג בהרמוניה נצחית עם המערכת העליונה, שכולה אהבה טהורה.